ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PINS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PINTEREST INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PINS คือ 314.766B MXN วันที่ของรายได้ PINTEREST INC ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.18 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้