ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OZK พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BANK OZK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OZK คือ 110.756B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 88.31 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.80% และ P/E คือ 8.66 วันที่ของรายได้ BANK OZK ถัดไปคือ 19 มกราคม ค่าประมาณคือ 25.62 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้