ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSTR พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MICROSTRATEGY พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MSTR คือ 73.457B MXN วันที่ของรายได้ MICROSTRATEGY ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ -3.00 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้