รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

LIN/N financial statements

สรุปทางการเงินของ LINDE PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ LIN/N คือ 3.332T MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 141.76 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.34% และ P/E คือ 48.38 วันที่ของรายได้ LINDE PLC ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 54.95 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด