ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

KXS/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KINAXIS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ KXS/N คือ 69.1B MXN วันที่ของรายได้ KINAXIS INC ถัดไปคือ 9 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 3.07 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้