ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GDDY พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GODADDY INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GDDY คือ 261.718B MXN วันที่ของรายได้ GODADDY INC ถัดไปคือ 9 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 11.94 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้