ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DAVA/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ENDAVA PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DAVA/N คือ 126.463B MXN วันที่ของรายได้ ENDAVA PLC ถัดไปคือ 21 กันยายน ค่าประมาณคือ 11.95 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้