ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CDLX พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CARDLYTICS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CDLX คือ 10.997B MXN วันที่ของรายได้ CARDLYTICS INC ถัดไปคือ 15 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -19.63 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้