ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CAPG/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CAPGEMINI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CAPG/N คือ 523.105B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 171.87 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.55% และ P/E คือ 21.02 วันที่ของรายได้ CAPGEMINI ถัดไปคือ 21 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 120.31 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้