BNP PARIBAS
BNP/N BMV

BNP/N
BNP PARIBAS BMV
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ BNP PARIBAS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BNP/N คือ 1.571T EPS TTM ของบริษัทคือ 146.00, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.97% และ P/E คือ 8.92

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด