ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIDU/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BAIDU INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIDU/N คือ 1.01T MXN วันที่ของรายได้ BAIDU INC ถัดไปคือ 8 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 31.72 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้