ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ANSS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ANSYS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ANSS คือ 505.495B MXN วันที่ของรายได้ ANSYS INC ถัดไปคือ 9 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 33.55 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้