AFFIRM HLDGS INC

AFRM BMV
AFRM
AFFIRM HLDGS INC BMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AFRM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AFFIRM HLDGS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AFRM คือ 223.923B MXN วันที่ของรายได้ AFFIRM HLDGS INC ถัดไปคือ 25 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -12.42 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้