ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ADSK พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AUTODESK INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ADSK คือ 1.005T MXN วันที่ของรายได้ AUTODESK INC ถัดไปคือ 24 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 32.06 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้