ดัชนี Bovespa

IBOV BMFBOVESPA
IBOV
ดัชนี Bovespa BMFBOVESPA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ส่วนประกอบ IBOV

หลักทรัพย์คือส่วนของดัชนี

ส่วนประกอบ BOVESPA INDEX สามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบของหลักทรัพย์ IBOV โดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
ABEV3AMBEV S/A ON
15.86BRL1.99%0.31BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
17.48M277.225M244.849BBRL18.210.86BRL53Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALPA4ALPARGATAS PN N1
พี
19.69BRL−0.56%−0.11BRL
มีแรงขายรุนแรง
969.3K19.086M12.527BBRL21.130.94BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AMER3AMERICANAS ON NM
13.71BRL−3.72%−0.53BRL
มีแรงขายรุนแรง
10.421M142.877M12.838BBRL22.680.63BRLการค้าปลีก
ASAI3ASSAI ON NM
18.080BRL0.84%0.150BRL
มีแรงซื้อ
6.92M125.106M24.176BBRL14.981.20BRL60.277Kการค้าปลีก
AZUL4AZUL PN N2
พี
16.93BRL−4.73%−0.84BRL
ปานกลาง
4.67M79.068M6.18BBRL−7.34BRL12.485Kระบบขนส่ง
B3SA3B3 ON NM
12.77BRL−0.78%−0.10BRL
มีแรงซื้อ
6.311M80.594M77.81BBRL17.540.74BRLการเงิน
BBAS3BRASIL ON NM
42.01BRL−1.87%−0.80BRL
มีแรงซื้อ
6.556M275.413M122.154BBRL84.597Kการเงิน
BBDC3BRADESCO ON N1
16.36BRL−0.00%−0.00BRL
มีแรงซื้อ
1.817M29.718M192.407BBRL7.492.18BRL87.274Kการเงิน
BBDC4BRADESCO PN N1
พี
19.72BRL−0.10%−0.02BRL
มีแรงซื้อ
8.676M171.083M192.407BBRL9.042.18BRL87.274Kการเงิน
BBSE3BBSEGURIDADEON ED NM
29.04BRL−0.49%−0.14BRL
มีแรงซื้อ
2.627M76.291M60.34BBRL12.172.40BRL188การเงิน
BEEF3MINERVA ON NM
14.43BRL1.19%0.17BRL
มีแรงซื้อ
2.411M34.788M8.46BBRL10.821.32BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BPAC11BTGP BANCO UNT N2
ETF
26.00BRL−1.37%−0.36BRL
มีแรงซื้อ
2.334M60.681M88.566BBRLการเงิน
BPAN4BANCO PAN PN N1
พี
7.26BRL−2.16%−0.16BRL
ปานกลาง
632.3K4.59M4.814BBRL12.440.60BRLการเงิน
BRAP4BRADESPAR PN N1
พี
23.18BRL−0.34%−0.08BRL
มีแรงขาย
505.3K11.713M8.859BBRL1.5115.40BRLการเงิน
BRFS3BRF SA ON NM
16.46BRL−2.95%−0.50BRL
ปานกลาง
4.613M75.935M18.29BBRL−1.34BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRKM5BRASKEM PNA N1
พี
34.59BRL0.38%0.13BRL
มีแรงขาย
811.2K28.059M28.858BBRL1.7919.31BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRML3BR MALLS PARON NM
8.72BRL−0.68%−0.06BRL
มีแรงซื้อ
2.298M20.034M6.978BBRL36.780.24BRL610การเงิน
CASH3MELIUZ ON NM
1.280BRL−3.03%−0.040BRL
มีแรงขาย
21.631M27.687M1.142BBRL−0.06BRL155บริการเชิงพาณิชย์
CCRO3CCR SA ON NM
14.05BRL−1.40%−0.20BRL
มีแรงซื้อ
3.656M51.361M28.785BBRL1.88BRL17.934Kระบบขนส่ง
CIEL3CIELO ON NM
5.52BRL1.85%0.10BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
11.446M63.181M14.644BBRL12.170.45BRLบริการเชิงพาณิชย์
CMIG4CEMIG PN N1
พี
12.87BRL−1.38%−0.18BRL
มีแรงซื้อ
2.596M33.409M33.745BBRL9.941.31BRL5.025Kสาธารณูปโภค
CMIN3CSNMINERACAOON N2
3.920BRL−2.49%−0.100BRL
ปานกลาง
4.657M18.256M21.93BBRL4.710.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COGN3COGNA ON ON NM
2.56BRL−3.40%−0.09BRL
มีแรงซื้อ
9.765M24.998M4.965BBRL−0.22BRLบริการเชิงพาณิชย์
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
36.06BRL1.35%0.48BRL
มีแรงซื้อ
1.572M56.697M40.997BBRL8.634.12BRLสาธารณูปโภค
CPLE6COPEL PNB N2
พี
7.12BRL−1.52%−0.11BRL
มีแรงซื้อ
2.295M16.34M19.235BBRL5.921.22BRL6.538Kสาธารณูปโภค
CRFB3CARREFOUR BRON NM
20.50BRL1.03%0.21BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.912M39.198M42.671BBRL15.291.33BRL92.118Kบริการการกระจายสินค้า
CSAN3COSAN ON NM
21.37BRL0.47%0.10BRL
มีแรงซื้อ
1.498M32.012M39.732BBRL8.102.64BRL41.763Kสาธารณูปโภค
CSNA3SID NACIONALON
15.83BRL−2.70%−0.44BRL
ปานกลาง
3.694M58.47M21.455BBRL2.716.01BRL35.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CVCB3CVC BRASIL ON NM
7.44BRL−4.74%−0.37BRL
มีแรงขาย
7.539M56.092M2.165BBRL−2.11BRLบริการผู้บริโภค
CYRE3CYRELA REALTON NM
14.78BRL−3.40%−0.52BRL
มีแรงซื้อ
1.758M25.977M5.883BBRL7.662.00BRLการเงิน
DXCO3DEXCO ON NM
10.69BRL−4.13%−0.46BRL
ปานกลาง
1.491M15.935M8.189BBRL6.611.70BRL14.228Kการผลิตของผู้ผลิต
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.50BRL0.93%0.06BRL
มีแรงซื้อ
2.885M18.753M4.48BBRL27.130.24BRL4.692Kระบบขนส่ง
EGIE3ENGIE BRASILON NM
42.45BRL−0.63%−0.27BRL
มีแรงซื้อ
787.7K33.438M34.856BBRL19.862.15BRL1.201Kสาธารณูปโภค
ELET3ELETROBRAS ON N1
49.30BRL−0.60%−0.30BRL
มีแรงซื้อ
7.342M361.975M114.589BBRL3.59BRL12.126Kสาธารณูปโภค
ELET6ELETROBRAS PNB N1
พี
51.07BRL−0.25%−0.13BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.725M88.075M114.589BBRL3.59BRL12.126Kสาธารณูปโภค
EMBR3EMBRAER ON NM
15.07BRL−0.20%−0.03BRL
ปานกลาง
1.593M24.003M11.093BBRL−0.03BRL15.427Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
23.76BRL−0.13%−0.03BRL
มีแรงซื้อ
805.8K19.146M13.21BBRL6.213.86BRL3.274Kสาธารณูปโภค
ENEV3ENEVA ON NM
15.74BRL0.38%0.06BRL
มีแรงซื้อ
780.1K12.279M24.831BBRL0.91BRL1.224Kสาธารณูปโภค
ENGI11ENERGISA UNT N2
ETF
46.64BRL−1.77%−0.84BRL
มีแรงซื้อ
239.1K11.152M19.887BBRL7.046.91BRL33.025Kสาธารณูปโภค
EQTL3EQUATORIAL ON NM
25.27BRL−0.20%−0.05BRL
มีแรงซื้อ
888.2K22.445M27.854BBRL7.773.26BRLสาธารณูปโภค
EZTC3EZTEC ON NM
19.98BRL−2.54%−0.52BRL
มีแรงซื้อ
418.8K8.368M4.497BBRL11.251.82BRL342การเงิน
FLRY3FLEURY ON NM
16.16BRL−0.86%−0.14BRL
มีแรงซื้อ
483.4K7.812M5.167BBRL14.931.09BRL13Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GGBR4GERDAU PN N1
พี
24.23BRL−1.94%−0.48BRL
ปานกลาง
5.953M144.236M39.68BBRL2.599.58BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GOAU4GERDAU MET PN N1
พี
10.13BRL−1.75%−0.18BRL
ปานกลาง
1.851M18.746M10.944BBRL2.094.93BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GOLL4GOL PN N2
พี
11.10BRL−2.97%−0.34BRL
ปานกลาง
2.983M33.116M4.774BBRL−13.95BRL13.969Kระบบขนส่ง
HAPV3HAPVIDA ON NM
7.85BRL3.15%0.24BRL
มีแรงซื้อ
34.023M267.082M54.315BBRL−0.01BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
HYPE3HYPERA ON NM
41.12BRL−1.74%−0.73BRL
ปานกลาง
830.8K34.162M26.458BBRL19.822.15BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IGTI11IGUATEMI S.AUNT N1
ETF
20.990BRL−0.90%−0.190BRL
มีแรงซื้อ
1.597M33.517M2.04BBRL493การเงิน
IRBR3IRBBRASIL REON NM
2.15BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
11.998M25.796M2.699BBRL−0.52BRL457การเงิน
ITSA4ITAUSA PN N1
พี
9.48BRL−0.21%−0.02BRL
มีแรงซื้อ
6.693M63.447M84.061BBRL6.111.55BRLการเงิน
ITUB4ITAUUNIBANCOPN N1
พี
27.15BRL−0.73%−0.20BRL
มีแรงซื้อ
11.022M299.25M247.548BBRL10.062.74BRL99.6Kการเงิน
JBSS3JBS ON NM
32.15BRL−0.96%−0.31BRL
มีแรงซื้อ
2.298M73.874M70.541BBRL3.289.89BRL250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JHSF3JHSF PART ON NM
6.65BRL−1.48%−0.10BRL
มีแรงซื้อ
1.449M9.633M4.553BBRL4.781.43BRLการเงิน
KLBN11KLABIN S/A UNT N2
ETF
20.58BRL−0.72%−0.15BRL
ปานกลาง
1.691M34.807M22.772BBRL6.123.39BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LREN3LOJAS RENNERON NM
27.51BRL−0.51%−0.14BRL
มีแรงซื้อ
1.866M51.339M27.267BBRL23.861.16BRL25.474Kการค้าปลีก
LWSA3LOCAWEB ON NM
10.87BRL1.30%0.14BRL
มีแรงซื้อ
8.065M87.671M6.354BBRL949.560.01BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
3.93BRL−2.24%−0.09BRL
ปานกลาง
93.194M366.252M26.845BBRL160.160.03BRLการค้าปลีก
MRFG3MARFRIG ON NM
15.43BRL−0.77%−0.12BRL
ปานกลาง
4.548M70.177M9.837BBRL2.546.12BRL31.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MRVE3MRV ON NM
10.34BRL−6.26%−0.69BRL
ปานกลาง
3.609M37.319M5.33BBRL7.231.53BRLการเงิน
MULT3MULTIPLAN ON N2
26.10BRL0.81%0.21BRL
มีแรงซื้อ
2.183M56.971M14.418BBRL23.441.11BRL8.015Kการเงิน
NTCO3GRUPO NATURAON NM
14.80BRL3.42%0.49BRL
มีแรงขาย
7.445M110.182M19.789BBRL36.120.41BRL993สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
19.54BRL−1.66%−0.33BRL
มีแรงซื้อ
1.619M31.643M5.355BBRL2.797.11BRLการค้าปลีก
PETR3PETROBRAS ON N2
36.65BRL0.88%0.32BRL
มีแรงซื้อ
6.13M224.654M453.897BBRL2.9312.38BRL45.532Kแร่พลังงาน
PETR4PETROBRAS PN N2
พี
33.03BRL0.82%0.27BRL
มีแรงซื้อ
52.783M1.743B453.897BBRL2.6512.38BRL45.532Kแร่พลังงาน
PETZ3PETZ ON NM
10.70BRL−4.29%−0.48BRL
มีแรงขาย
4.799M51.347M5.161BBRL65.080.17BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POSI3POSITIVO TECON NM
10.66BRL2.30%0.24BRL
มีแรงซื้อ
2.435M25.961M1.456BBRL6.921.51BRL4Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PRIO3PETRORIO ON NM
24.51BRL0.70%0.17BRL
มีแรงซื้อ
5.791M141.925M20.532BBRL7.673.19BRLแร่พลังงาน
QUAL3QUALICORP ON NM
10.90BRL−1.62%−0.18BRL
มีแรงขาย
992.9K10.823M3.076BBRL10.831.02BRL2.821Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RADL3RAIADROGASILON NM
23.16BRL−1.19%−0.28BRL
มีแรงซื้อ
1.765M40.866M38.609BBRL47.360.50BRL50.573Kการค้าปลีก
RAIL3RUMO S.A. ON NM
19.90BRL0.10%0.02BRL
มีแรงซื้อ
1.48M29.442M36.843BBRL−0.05BRLระบบขนส่ง
RDOR3REDE D OR ON NM
35.490BRL−1.00%−0.360BRL
ปานกลาง
1.531M54.317M70.677BBRL54.270.66BRL67.285Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RENT3LOCALIZA ON NM
64.02BRL0.50%0.32BRL
มีแรงซื้อ
1.62M103.693M62.101BBRL23.172.76BRL12.223Kการเงิน
RRRP33R PETROLEUMON NM
34.260BRL1.84%0.620BRL
มีแรงซื้อ
1.971M67.533M6.815BBRL−1.10BRL287แร่พลังงาน
SANB11SANTANDER BRUNT
ETF
30.15BRL0.07%0.02BRL
มีแรงซื้อ
572.9K17.273M112.965BBRL48.834Kการเงิน
SBSP3SABESP ON NM
46.60BRL0.58%0.27BRL
มีแรงซื้อ
1.025M47.76M31.667BBRL13.013.56BRL12.515Kสาธารณูปโภค
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
44.21BRL−2.81%−1.28BRL
ปานกลาง
638.8K28.241M9.497BBRL6.317.23BRL2.917Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
12.820BRL1.02%0.130BRL
มีแรงซื้อ
2.46M31.538M9.958BBRL34.580.37BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SULA11SUL AMERICA UNT N2
ETF
26.11BRL−1.47%−0.39BRL
มีแรงซื้อ
704.4K18.392M11.285BBRL25.901.03BRL960การเงิน
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
50.78BRL−0.43%−0.22BRL
มีแรงซื้อ
1.139M57.843M68.81BBRL5.828.77BRL37Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TAEE11TAESA UNT N2
ETF
41.69BRL−0.83%−0.35BRL
มีแรงซื้อ
929.4K38.747M14.483BBRL6.536.44BRL701บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TIMS3TIM ON NM
12.39BRL−1.90%−0.24BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.176M26.964M30.569BBRL11.351.11BRL9.337Kการสื่อสาร
TOTS3TOTVS ON NM
31.12BRL3.49%1.05BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.257M70.235M18.285BBRL44.390.69BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.67BRL−0.22%−0.03BRL
มีแรงซื้อ
1.847M25.253M14.939BBRL16.422Kการค้าปลีก
USIM5USIMINAS PNA N1
พี
9.23BRL−1.49%−0.14BRL
ปานกลาง
7.947M73.346M11.398BBRL1.914.92BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VALE3VALE ON EDJ NM
68.18BRL−0.07%−0.05BRL
ปานกลาง
10.489M715.167M309.653BBRL3.1821.45BRL72.266Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VBBR3VIBRA ON NM
18.05BRL−2.75%−0.51BRL
ปานกลาง
2.446M44.143M21.111BBRL9.162.04BRL3.38Kการค้าปลีก
VIIA3VIA ON NM
3.33BRL−2.06%−0.07BRL
มีแรงซื้อ
43.138M143.651M5.434BBRL−0.37BRLการค้าปลีก
VIVT3TELEF BRASILON
44.64BRL−1.50%−0.68BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.287M57.456M75.47BBRL13.903.26BRL33.985Kการสื่อสาร
WEGE3WEG ON NM
30.70BRL0.89%0.27BRL
มีแรงซื้อ
1.774M54.459M127.685BBRL36.040.84BRL36.987Kการผลิตของผู้ผลิต
YDUQ3YDUQS PART ON NM
12.58BRL−5.06%−0.67BRL
มีแรงขายรุนแรง
4.05M50.952M4BBRL20.990.63BRL17.726Kบริการผู้บริโภค