BIST 100 / US DOLLAR (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
XU100.USD BIST

XU100.USD
BIST 100 / US DOLLAR (CALCULATED BY TRADINGVIEW) BIST
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

XU100.USD ชาร์ตดัชนี