ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PNSUT พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PINAR SUT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PNSUT คือ 2.1B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 5.50 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.69% และ P/E คือ 8.49

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้