ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OTKAR พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ OTOKAR พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OTKAR คือ 22.318B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 46.90 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.24% และ P/E คือ 19.83

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้