ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

LOGO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LOGO YAZILIM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ LOGO คือ 3.995B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 3.09 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.23% และ P/E คือ 13.05

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้