COCA COLA ICECEK

CCOLA BIST
CCOLA
COCA COLA ICECEK BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CCOLA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ COCA COLA ICECEK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CCOLA คือ 34.238B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 11.83 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.75% และ P/E คือ 11.37 วันที่ของรายได้ COCA COLA ICECEK ถัดไปคือ 7 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 6.29 TRY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้