BIM MAGAZALAR

BIMAS BIST
BIMAS
BIM MAGAZALAR BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIMAS พื้นฐาน

BIM MAGAZALAR earnings and revenue

BIMAS earnings for the last quarter are 2.80 TRY whereas the estimation was 2.61 TRY which accounts for 7.28% surprise. Company revenue for the same period amounts to 34.03B TRY despite the estimated figure of 33.79B TRY. Estimated earnings for the next quarter are 2.72 TRY, and revenue is expected to reach 38.41B TRY. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of BIMAS earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ