ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AKBNK พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AKBANK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AKBNK คือ 45.604B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 2.33 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.74% และ P/E คือ 3.76

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้