ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PAZ พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PAZ CORP SA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PAZ คือ 80.987B CLP EPS TTM ของบริษัทคือ 147.97 CLP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 11.55% และ P/E คือ 1.96

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้