ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MASISA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MASISA S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MASISA คือ 145.952B CLP EPS TTM ของบริษัทคือ 3.85 CLP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.64% และ P/E คือ 5.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้