ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ESVAL_C พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ESVAL S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ESVAL_C คือ 329.091B CLP EPS TTM ของบริษัทคือ 0.00 CLP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.29% และ P/E คือ 55.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้