ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BLUMAR พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BLUMAR SA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BLUMAR คือ 360.147B CLP EPS TTM ของบริษัทคือ 30.19 CLP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.75% และ P/E คือ 7.55

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้