ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BLUMAR พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง BLUMAR SA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

BLUMAR กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q2 22 คือ 23.81B CLP สำหรับ 2021 แล้ว BLUMAR กระแสเงินสดอิสระคือ -13.17B CLP และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 18.25B CLP

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: CLP
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินทุนจากการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
การซื้อ/ขายของธุรกิจ สุทธิ
การซื้อ/ขายของการลงทุน สุทธิ
รายจ่ายส่วนทุน
รายการกระแสเงินสดการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
หุ้นที่ออกจำหน่ายสุทธิ/หุ้นที่ซื้อคือสุทธิ
การออก/การปิดตราสารหนี้
เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด
รายการกระแสเงินสดการกู้ยืมอื่นๆ ทั้งหมด
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี