ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

WMT พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ WALMART INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ WMT คือ 55.006T ARS EPS TTM ของบริษัทคือ 92.34 ARS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.50% และ P/E คือ 73.18

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้