ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

BAL Exchanges

ตลาดซึ่ง BAL ถูกเทรด

สามารถดู BAL อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง คุณจะพบภาพรวม, BAL ประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคตาม SMA, ADX, MACD และออสซิลเลเตอร์และอินดิเคเตอร์อื่นๆ

ทิกเกอร์
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
ผันผวน %1วัน
Vol chg %, 24h
ผันผวน1วัน
สูง1วัน
ต่ำ1วัน
ปริมาณ1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
BALUSDTPERPBAL / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE6.6101.54%15.16%0.1006.6766.458539.706K
ปานกลาง
BALUSDTBAL / TETHERBINGX6.61791.95%−4.15%0.12636.66856.4482307.519K
มีแรงซื้อ
BALUSDTBAL / TetherUSBINANCE6.621.53%24.47%0.106.676.4727.546K
ปานกลาง
BALKRWBAL / South Korean WonBITHUMB8925.00001.59%14.41%140.00009045.00008775.000016.679K
มีแรงซื้อ
BALBUSDBAL / Binance USDBINANCE6.621.53%0.106.676.444.177K
ปานกลาง
BALUSDTBAL / USDT Spot Trading PairPHEMEX6.6041.12%6.10%0.0736.6866.4533.778K
มีแรงซื้อ
BALBTCBAL / BitcoinBINANCE0.00028391.79%−3.91%0.00000500.00028450.00027821.995K
มีแรงซื้อ
BALUSDBAL / DollarBITFINEX6.625600001.49%232.46%0.097500006.671500006.47740000350
ปานกลาง
BALUSDBAL / U.S. DollarGEMINI6.6312001.70%70.83%0.1107006.6694006.464400300
ปานกลาง
BALUSTBAL / USTBITFINEX6.613400001.42%233.67%0.092700006.679800006.46150000289
ปานกลาง
BALBRLBAL / Brazilian RealMERCADO34.291.78%454.78%0.6034.2934.291
มีแรงซื้อ