AVAX S.A. (CR)

AVAX ATHEX
AVAX
AVAX S.A. (CR) ATHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AVAX พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AVAX S.A. (CR) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AVAX คือ 108.674M EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้