ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

Ardor Exchanges

ตลาดซึ่ง Ardor ถูกเทรด

สามารถดู Ardor อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง คุณจะพบภาพรวม, ARDR ประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคตาม SMA, ADX, MACD และออสซิลเลเตอร์และอินดิเคเตอร์อื่นๆ

ทิกเกอร์
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
สูง 1วัน
ต่ำ 1วัน
ปริมาณ 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ARDRKRWArdor / KRWUPBIT99.4−4.42%742.879K129.63%105.094.09.413M
มีแรงขายรุนแรง
ARDRUSDTArdor / TetherUSBINANCE0.0741−5.00%90.14K59.37%0.07800.07211.149M
มีแรงขาย
ARDRBTCArdor / BitcoinBINANCE0.00000440−3.51%26.7K43.78%0.000004560.00000431320.094K
มีแรงขาย
ARDRBTCARDOR / BITCOINCOINEX0.0000044100−3.23%8.231K0.22%0.00000459000.000004320075.336K
มีแรงขายรุนแรง
ARDRUSDTARDOR / TETHERCOINEX0.073901−4.49%8.207K−1.07%0.0776730.07297975.856K
มีแรงขาย
ARDRBTCArdor / BitcoinHITBTC0.0000045800.86%1.579K56.30%0.0000045800.00000422020.764K
ปานกลาง
ARDRBTCARDOR / BitcoinHUOBI0.0000043716.22%1.11K938.24%0.000004550.0000040014.42K
ปานกลาง
ARDRBTCArdor / BTCUPBIT0.000004300−5.08%6881769.74%0.0000045300.0000043009.327K
มีแรงขาย
ARDRBTCArdor / BitcoinBITTREX0.00000429−8.33%8594.77%0.000004400.000004291.15K
มีแรงขาย
ARDRBTCArdor / BitcoinPOLONIEX0.000004270−0.40%47−26.31%0.0000042800.000004270487
มีแรงขาย
ARDRUSDTArdor / Tether USDPOLONIEX0.0723811.01%6−64.44%0.080770.0723869
มีแรงซื้อ