ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DSS พื้นฐาน

DSS, Inc earnings and revenue

DSS earnings for the last quarter are -0.12 USD whereas the estimation was -0.09 USD which accounts for -33.33% surprise. Company revenue for the same period amounts to 11.80M USD despite the estimated figure of 12.63M USD. Estimated earnings for the next quarter are -0.11 USD, and revenue is expected to reach 11.90M USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of DSS earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ