เหตุใดผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนหลังเชิงลึก (Deep Backtesting) ไม่แสดงบนชาร์ต

การซื้อขายที่มองเห็นได้บนชาร์ตจะคำนวณเสมอโดยไม่ต้องทำ Deep Backtesting ไม่ว่าจะเปิดใช้งานหรือไม่ก็ตาม

การซื้อขายที่คำนวณเมื่อเปิดใช้งาน Deep Backtesting จะไม่แสดงบนชาร์ต แต่จะปรากฏในรายงานในแท็บผู้ทดสอบกลยุทธ์เท่านั้น

บนชาร์ต คุณจะเห็นการซื้อขายจากโหมดปกติของผู้ทดสอบกลยุทธ์ นั่นคือ กลยุทธ์บนชาร์ตคำนวณจากบาร์ที่โหลดบนชาร์ต รายงานที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งานเมื่อปิดโหมด "การทดสอบย้อนหลังเชิงลึก"

เนื่องจากมีจำนวนข้อมูลที่แตกต่างกันใน Deep Backtesting อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถใช้ได้สำหรับ Deep Backtesting ที่นี่ 

ดังนั้นการซื้อขายแบบ Deep Backtesting จะแสดงเฉพาะในแท็บผู้ทดสอบกลยุทธ์เท่านั้น