ฉันจะสามารถใช้ข้อมูลระดับ 2 จาก Interactive Brokers ได้หรือไม่?

เนื่องจากข้อมูลเฉพาะของการผสานรวมระหว่างข้อมูล TradingView และ Interactive Brokers ระดับ 2 จึงไม่สามารถใช้ได้ใน DOM