เหตุใดข้อมูลของโหมดการทดสอบย้อนหลังเชิงลึกจึงไม่ตรงกัน