เหตุใดข้อมูลของโหมดปกติและประวัติในเชิงลึกจึงไม่ตรงกัน

การเลือกช่วงเวลาจะเพิ่มพารามิเตอร์อินพุตเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณกลยุทธ์ ด้วยเหตุนี้ผลของการคำนวณจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้

ในโหมดปกติ การคำนวณจะขึ้นอยู่กับแท่งที่โหลดบนชาร์ต(จำนวนแท่งสูงสุดขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิก TradingView) ในโหมดประวัติเชิงลึก จะใช้แถบทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะเวลาที่คุณเลือกสำหรับการคำนวณ