BETA หมายถึงอะไร

ประวัติเชิงลึก (Deep history) กำลังอยู่ภายใต้การพัฒนาอย่างแข็งขัน เรากำลังรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานนี้ต่อไป หากคุณประสบปัญหาใดๆ กับการทดสอบย้อนหลังของ ประวัติเชิงลึก หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่า โปรดแบ่งปันกับเราโดยส่งตั๋วสนับสนุน: เลือกหมวดหมู่ "Pine Script" และเริ่มตั๋วสนับสนุนด้วยวลี "ประวัติเชิงลึก"