จะแสดงค่าข้อมูลเศรษฐกิจบนชาร์ตได้อย่างไร?

ในการแสดงข้อมูลทางเศรษฐกิจบนชาร์ต คุณต้องป้อนตัวระบุในการค้นหาสัญลักษณ์ ตัวระบุประกอบด้วยรหัสประเทศสองตัวอักษร (ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2) ตามด้วยชื่อย่อของอินดิเคเตอร์

ตัวอย่างเช่น ตัวระบุ USGDP ย่อมาจาก US GDP:

สหรัฐอเมริกา - รหัสประเทศ

GDP - ชื่อย่อ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเศรษฐกิจในการค้นหาโดยใช้คำนำหน้า ECONOMICS:

หรือโดยการเลือกการตลาดหลักทรัพย์ ECONOMICS เป็น "source": 

รายการเมตริกทั้งหมดที่มีสามารถดูได้ที่นี่