เหตุใดลิมิตออเดอร์ของฉันจึงถูกดำเนินการทันทีหลังจากวางตำแหน่ง?

Limit Orders จะได้รับการดำเนินการในราคาที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยเราในการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าและขายในราคาที่สูงกว่า ดังนั้น หากคุณวาง Buy Limit Order และราคา Ask ที่ต่ำกว่า จะถูกดำเนินการทันที และ Sell Limit Order ทำงานในทางตรงกันข้าม มันจะถูกดำเนินการในกรณีที่ราคา Bid เท่ากับราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า