ทำไมตัวคัดกรองของฉันจึงว่างเปล่า เหตุใดจึงไม่มีผลลัพธ์ในตัวคัดกรอง?

หากตารางตัวคัดกรองของคุณว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรแสดงเลย หรือผลลัพธ์ของตัวคัดกรองไม่มีสัญลักษณ์ อาจมีสาเหตุหลายประการ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งาน การกรองสัญลักษณ์ที่ถูกปักธง บางทีสัญลักษณ์เหล่านี้อาจไม่แสดงในตัวคัดกรองประเภทนี้ หรือในขณะนี้สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่สอดคล้องกับการคัดกรองที่คุณใช้

หากคุณอยู่ในชุดตัวคัดกรองแบบกำหนดเอง อาจเป็นไปได้ว่าการกรองข้อมูลของคุณเฉพาะเจาะจงมาก จนไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณในขณะนี้ กรุณาไปที่ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใด ๆ เช่น Market Cap และตรวจสอบสัญลักษณ์

นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบตัวกรองวันซื้อขายปัจจุบันได้

ฟังก์ชันนี้จะลบสัญลักษณ์ผลลัพธ์ของตัวคัดกรองที่ไม่ได้มีการซื้อขายในเซสชั่นปัจจุบันของตลาดที่คุณเลือก

เรียงสัญลักษณ์ตามคอลัมน์แรก - ชื่อสัญลักษณ์ หากคุณตั้งค่าการเรียงลำดับตามคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล ตารางก็จะว่างเปล่าด้วย

หากคุณแน่ใจว่าสัญลักษณ์เฉพาะควรมีอยูู่่ในการเลือก แต่ปรากฏว่าไม่มี โปรดเปิดตั๋วสนับสนุนจากหน้าแผนภูมิ โดยที่:

  • สัญลักษณ์นี้เปิดอยู่บนแผนภูมิของคุณในขณะนั้น
  • ตัวคัดกรองเปิดอยู่ใต้แผนภูมิของคุณ
  • หน้าจอถูกตั้งค่าเป็นตัวคัดกรอง ที่คุณกำลังรอสัญลักษณ์อยู่

ระบุเวลาที่แม่นยำที่สุดที่สัญลักษณ์ควรปรากฏในผลลัพธ์ของตัวคัดกรองตามความเห็นของคุณ