ช่วงเวลาของ Screener เกี่ยวข้องกับการกรองอย่างไร?

ตัวคัดกรอง (Screener) ทั้งหมด (และข้อมูล) จะคำนวณตามกรอบเวลาที่ใช้บนแถบเครื่องมือของ Screener (เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในชื่อตัวคัดกรอง)

เช่น. หากคุณตั้งค่าช่วงเวลา Screener เป็น 5 นาที ตัวคัดกรอง Screener ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลสำหรับสัญลักษณ์ในลักษณะเดียวกับที่คุณดูในแผนภูมิราย 5 นาที

อย่างไรก็ตาม ตัวกรอง "เปลี่ยนแปลง 15 นาที" จะถูกคำนวณในช่วงเวลา 15 นาทีเสมอ และไม่ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณตั้งไว้ในตัวคัดกรอง ในช่วงเวลาใดๆ ตัวกรองดังกล่าวจะแสดงค่าสำหรับช่วงเวลาที่ระบุในชื่อ


ในขณะนี้ กรอบเวลาหลายกรอบเวลาไม่สามารถใช้กับคอลัมน์ต่างๆ ของ Screener พร้อมกันได้