ตัวกรองยอดนิยมคำนวณอย่างไร?

Change และ Change %

Change  = (Close price of the current bar – Close price of the previous bar)

"ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน" คือราคาปัจจุบัน

"ราคาปิดของแถบก่อนหน้า" – ราคาปิดของแถบก่อนหน้าในกรอบเวลาที่เลือก


"Change" คือความแตกต่างระหว่างแท่งปัจจุบันและแท่งก่อนหน้า "การเปลี่ยนแปลง (%)" คำนวณตามกรอบเวลาที่เลือกในตัวคัดกรอง ดังนั้น หากใช้ช่วงเวลา 1W Change = ราคาปิดของแท่งรายสัปดาห์ปัจจุบัน - ราคาปิดของแท่งรายสัปดาห์ก่อนหน้า (คุณสามารถเห็นแท่งเหล่านี้บนแผนภูมิหากคุณเลือกกรอบเวลาแผนภูมิรายสัปดาห์)

Change % = ((Close price of the current bar – Close price of the previous bar)/Close price of the previous bar) * 100

สูตรสำหรับ Change 1 นาที, Change 5 นาที ฯลฯ ซึ่งมีการระบุกรอบเวลา จะคำนวณตามกรอบเวลานั้นๆ และกรอบเวลารวมของตัวคัดกรองจะไม่นำมาพิจารณา หากกรอบเวลาของตัวคัดกรองทั่วไปคือ 1W ดังนั้น Change 1m จะยังคงคำนวณตามกรอบเวลา 1m

Change 1m = (Close price of the current 1m bar – Close price of the previous 1m bar)

Change 1m % = (Change 1m / Close price of the previous 1m bar ) * 100
Change 5m = (Close price of the current 5m bar – Close price of the previous 5m bar)

Change 5m % = (Change 5m / Close price of the previous 5m bar ) * 100
Change 15m = (Close price of the current 15m bar – Close price of the previous 15m bar)

Change 15m % = (Change 15m / Close price of the previous 15m bar ) * 100
Change 1h = (Close price of the current 1h bar – Close price of the previous 1h bar)

Change 1h % = (Change 1h / Close price of the previous 1h bar ) * 100
Change 4h = (Close price of the current 4h bar – Close price of the previous 4h bar)

Change 4h % = (Change 4h / Close price of the previous 4h bar ) * 100

Change from Open และ Change from Open % 

Change from Open = (Close price of the current bar - Open price of the current bar)
Change from Open % = (Change from Open / Open price of the current bar) * 100

ค่านี้แสดงแบบไดนามิกของแท่งปัจจุบัน

Pre-market Change และ Pre-market Change %

Pre-market Change = (Close price of the pre-market - Close price of the previous regular session) 
Pre-market Change % = (Pre-market Change/ Close price of the previous regular session) * 100

Post-market Change และ Post-market Change %

Post-market Change = Close price of the post-market - Close price of the previous regular session
Post-market Change % = Post-market Change / Close price of the previous regular session * 100

Pre-market Change from Open และ Pre-market Change from Open % 

Pre-market Change from Open = Close price of the pre-market - Open price of the pre-market
Pre-market Change from Open% = Pre-market Change from Open / Open price of the pre-market * 100

GAP % และ Pre-market Gap % 

GAP % = (Open price of the current bar - Close price of the previous bar) /Close price of the previous bar * 100
Pre-market Gap % = (Open price of the pre-market - Close price of the previous regular session) / Close price of the previous regular session *100