ภาพรวมโดยย่อของฟังก์ชันของ Screener - สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ตัวคัดกรอง screener เป็นบริการที่ค้นหาสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การกรองของคุณ โดยให้ข้อมูลสัญลักษณ์ปัจจุบันในรูปแบบของตาราง

เริ่มทำงานในตัวคัดกรองโดยการตั้งค่าการกรองที่ต้องการในเมนูตัวกรองหรือในส่วนหัวของคอลัมน์:


คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าตัวกรองในเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากปุ่ม "ตัวกรอง" คุณสามารถตั้งชื่อพรีเซ็ตการกรองนี้ จากนั้นคุณจะสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมคัดกรองของคุณจากเมนูดรอปดาวน์เดียวกัน


หากคุณเห็นเครื่องหมาย * ในชื่อหน้าจอ แสดงว่ายังไม่ได้บันทึกตัวกรอง:

คุณสามารถเพิ่มและลบคอลัมน์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "การตั้งค่าคอลัมน์":

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าคอลัมน์ที่ต้องการแล้ว คุณสามารถบันทึกชุดของคอลัมน์นี้โดยเลือก "บันทึกคอลัมน์เป็น":

โปรดทราบว่าชุดคอลัมน์จะไม่ถูกบันทึกพร้อมกับตัวกรองที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสองส่วนแยกกันของระบบคัดกรอง ดังนั้น หากคุณกำหนดค่าคอลัมน์ แต่บันทึกเฉพาะหน้าจอตัวกรอง เมื่อคุณสลับหน้าจอ ลำดับของคอลัมน์จะกลับสู่สถานะเริ่มต้นหลังจากหน้าเว็บของคุณรีโหลดใหม่

กรอบเวลาตั้งค่าที่นี่ เพียงคลิกที่ปุ่มนี้และเลือกกรอบเวลาที่จะใช้กับตัวกรองและข้อมูลจริง


ตัวกรอง/คอลัมน์บางรายการมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น "เปลี่ยนแปลง 5 นาที", "ความผันผวนรายสัปดาห์" เป็นต้น

โปรดทราบว่าข้อมูลตัวคัดกรองไม่ได้รับการอัปเดตด้วยความถี่เดียวกับข้อมูลในแผนภูมิ อัตราการรีเฟรชของตารางอยู่ที่นี่: