เหตุใดคำสั่งของฉันจึงได้ดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ แม้ว่าราคาบนชาร์ตจะถึงหรือไม่ถึงระดับคำสั่ง

ชาร์ต Oanda ขึ้นอยู่กับราคากลาง ดังนั้น การไปถึงหรือไม่ถึงระดับคำสั่งโดยชาร์ตไม่ได้หมายความว่าคำสั่งควรหรือไม่ควรได้รับการดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดตาม Ask/Bid ซึ่งมักจะสูงกว่า/ต่ำกว่าค่า Mid เสมอ ตรวจสอบ Ask/Bid ปัจจุบันในตั๋วคำสั่งซื้อหรือในปุ่มซื้อ/ขายบนชาร์ตเพื่อดูข้อมูลที่มาจากโบรกเกอร์และคำสั่งที่จะถูกดำเนินการ