ฉันสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ในรายการเฝ้าดูได้กี่สัญลักษณ์?

รายการเฝ้าดูเริ่มต้นสามารถมีได้ไม่เกิน 1,000 สัญลักษณ์ และใส่สีได้ไม่เกิน 500 สัญลักษณ์