การใช้งานความคิดเห็นสาธารณะ

ผู้ใช้งานสามารถเขียนความคิดเห็นถึงผู้ใช้รายอื่นเพื่อแสดงความคิดเห็น ถามคำถามหรือพบปะผู้เขียน อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ที่ยืนยันบัญชีการใช้งานของตนผ่านการยืนยันตัวตนบนมือถือเท่านั้น นี่เป็นคำแนะนำบางประการเมื่อแสดงความคิดเห็น:

  • ถามคำถามที่เกี่ยวข้องและโพสต์ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เขียนตอบได้ง่าย
  • หลีกเลี่ยงการเขียนความคิดเห็นในหลายโพสต์ เมื่อตอบกลับความคิดเห็นอื่น ๆ ให้ทำตามโครงสร้างของกลุ่มการสนทนาและใช้ปุ่มตอบกลับ
  • มีความสุภาพ เคารพผู้อื่น และสร้างสรรค์ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับผู้เผยแพร่ก็ตาม
  • ความคิดเห็นของคุณสามารถแก้ไขได้ภายใน 15 นาทีหลังจากเผยแพร่ หลังจากนั้นคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป
  • อย่าใช้ความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันแนวคิดของคุณเองหรือเพื่อให้ตัวเองมีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อตอบกลับไอเดีย คุณต้องกระตุ้นหรือชี้ให้เห็นว่าเหตุใดคุณจึงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้เขียน

นอกจากนี้ กฎระเบียบการใช้งานทั่วไป ทั้งหมดจะใช้กับความคิดเห็นสาธารณะ