ฉันเปลี่ยนโทรศัพท์ / เบอร์โทรศัพท์ ฉันทำเป็นต้องทำการตั้งค่าการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนสำหรับบัญชีผูัใช้งาน TradingView หรือไม่

ถ้าท่านเปลี่ยนอุปกรณ์ ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนของบัญชีผู้ใช้งาน TradingView ของท่านใหม่

ขั้นตอนแรก เข้าสู่ระบบ TradingView โดยใช้รหัสสำรองหรือเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ที่ท่านมีเซสชั่นการใช้งานเปิดอยู่ ปิดการใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน จากนั้น เปิดการใช้งานอีกครั้งโดยใช้แอพสำหรับตรวจสอบยืนยันตัวตน หรือ การยืนยันตัวตนผ่านข้อความ SMS จากโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ท่านสามารรถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนได้ ที่นี่