การแจ้งเตือนจะทำงานหรือไม่ถ้าไม่ได้เปิด TradingView บนคอมพิวเตอร์

การแจ้งเตือนของ TradingView นั้นเป็นการทำงานจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ นั่นหมายถึงว่า การแจ้งเตือนทั้งหมดถูกสร้างและเปิดให้ทำงานจากเซิร์ฟเวอร์ ท่านสามารถปิด TradingView หรือปิดหน้าต่างได้ โดยที่การแจ้งเตือนจะทำงานอย่างต่อเนื่อง 24/7 บนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ของท่าน