ค่าในส่วนแสดงข้อมูลชาร์ตถูกตัดออก

เราทำให้ความยาวบรรทัดของส่วนแสดงข้อมูลชาร์ตนั้นสั้นลง เมื่อามันใช้พื้นที่ในการแสดงผลมากเกิดไป ทั้งนี้เพื่อทำให้ไม่ไปมีผลกระทบกับการดูชาร์ต กรณีที่ท่านยังคงต้องการดูค่าในส่วนแสดงข้อมูลชาร์ต ท่านเพียงแค่เปิดใช้งานการตัดบรรทัดจากหน้าต่างเมนูโต้ตอบหรือในการตั้งค่าชาร์ต


และคุณยังสามารถดูค่าทั้งหมดได้ในรูปแบบที่สะดวกในส่วนของหน้าต่างข้อมูลบริเวณแถบการใช้งานด้านขวาของหน้าจอ