เกี่ยวกับ webhooks

Webhooks อนุญาตให้คุณส่งคำขอ POST ไปยัง URL ในทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขการแจ้งเตือน เพิ่ม URL ที่ถูกต้องสำหรับแอปของคุณและเราจะส่งคำขอ POST ทันทีที่มีการแจ้งเตือนพร้อมข้อความแจ้งเตือนในเนื้อหาของคำขอ หากข้อความแจ้งเตือนเป็น JSON ที่ถูกต้อง เราจะส่งคำขอ "application/json" สำหรับ content-type header มิฉะนั้นแล้วเราจะส่ง "text/plain" สำหรับ content-type header

นี่คือรายการที่อยู่ IP ที่เราจะใช้ในการส่งคำขอ POST ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต:

  • 52.89.214.238
  • 34.212.75.30
  • 54.218.53.128
  • 52.32.178.7

หากคุณต้องการส่งคำขอไปยัง URL ที่มีหมายเลขพอร์ต โปรดทราบว่าเรายอมรับเฉพาะ URL ที่มีหมายเลขพอร์ต 80 และ 443 คำขอ URL ที่มีหมายเลขพอร์ตอื่น ๆ จะถูกปฏิเสธ หากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลประมวลผลคำขอนานกว่า 3 วินาที คำขอนั้นจะถูกยกเลิก โปรดทราบว่า IPv6 ยังไม่รองรับการทำงานร่วมกับ webhooks ในขณะนี้ แต่เราอาจนำไปใช้ในอนาคต

โปรดทราบว่าแอปและบริการจำนวนมากคาดว่าจะได้รับข้อมูลจาก webhooks ในรูปแบบ JSON ไม่ใช่ข้อความธรรมดาซึ่งเรามีในข้อความแจ้งเตือนตามค่าเริ่มต้น ก่อนส่งคำขอโปรดอ่านเอกสารของแอพหรือบริการที่เกี่ยวข้องและจัดรูปแบบข้อความแจ้งเตือนของคุณตามนั้น คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ JSON ได้ใน wiki

ตัวอย่างเช่น Slack กำลังรอ ข้อความที่จัดรูปแบบเป็น JSON โดยมี "ข้อความ" เป็นคีย์ คุณสามารถพิมพ์ในกล่องข้อความ:

{"text": "BTCUSD มากกว่า 9000"}

เนื่องจากข้อความเป็น JSON ที่ถูกต้องเราจะส่งคำขอ "application/json" สำหรับ content-type header ลักษณะของคำขอเมื่อใช้  cURL:  มีดังนี้

curl -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"text": "BTCUSD Greater Than 9000"}' -X POST https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หากข้อความของคุณเป็นข้อความธรรมดา (เช่นคุณกำลังใช้ข้อความแจ้งเตือนเริ่มต้น) เราจะส่งคำขอ "plain/text" สำหรับ content-type header

curl -H 'Content-Type: text/plain; charset=utf-8' -d 'BTCUSD Greater Than 9000' -X POST https://webhook.site/test