ฉันจะเปิด/ปิดการใช้งานแถบเครื่องมือวาดภาพได้อย่างไร?

คุณจำเป็นต้องคลิกบนเมนูบริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอและเลือกแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือโดยเปลี่ยนตำแหน่งของแถบเลื่อน: